Kryt� baz�n Havl��k�v Brod

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Kryt� baz�n Havl��k�v Brod nab�z� zaj�mav� tvarov� �e�en� se �irokou skluzavkou pro d�ti i dosp�l� a vodn�mi atrakcemi. Sou��st� je i odd�len� d�tsk� brouzdali�t�. Po cel� rok zde tak� prob�haj� plaveck� kurzy pro d�ti i kojence. Od 1.b�ezna 2004 se m��ete koupat v baz�nu se slanou vodou.

Kontakty

Provozn� doba

U Stadionu 3000
58001 Havl��k�v Brod

telefon: 569 424 545
alternativn� telefon: 606 604 638
fax:

emailov� adresa: [email protected]
web: Kryt� baz�n Havl��k�v Brod
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 17:00 - 21:30 dopoledne 6:00 - 7:30
�ter� 17:00 - 21:30 dopoledne 6:00 - 7:30
St�eda 17:00 - 21:30 dopoledne 6:00 - 7:30
�tvrtek 17:00 - 21:30 dopoledne 6:00 - 7:30
P�tek 17:00 - 21:30 dopoledne 6:00 - 7:00
Sobota 09:00 - 21:30 od 12:30 do 13:30 zav�eno
Ned�le 11:00 - 21:30 od 12:30 do 13:30 zav�eno

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

Dosp�lí:
dopoledne: 50,- K� (1,5 hod), 25,- K� (další hodina)
odpoledne: 60,- K� (1,5 hod), 25,- K� (další hodina)

D�ti:
dopoledne: 45,- K� (1,5 hod), 15,- K� (další hodina)
odpoledne: 50,- K� (1,5 hod), 15,- K� (další hodina)

D�ti do 6ti let: 5,- K�
ZTP s pr�kazkou: 5,- K�

Vlastn� parkov�n�

ANO

Dal�� slu�by

sauna
aquaerobik

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Sportovn� centrum Hav��ov - �umbark
m�sto: Hav��ov
p�id�no: 10.09.2015

Letn� koupali�t� Jesen�k - mimo provoz
m�sto: Jesen�k
p�id�no: 27.08.2015

M�stsk� koupali�t� Podbo�any
m�sto: Podbo�any
p�id�no: 15.08.2015

Letn� koupali�t� Kolinec
m�sto: Kolinec
p�id�no: 06.08.2015

Letn� koupali�t� Slun��ko Ostravice
m�sto: Ostravice
p�id�no: 02.08.2015

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky