Koupali�t� M�ln�k

Seznam koupali�� a za��zen� poskytuj�c�ch mo�nost koup�n� a odpo�inek u vody v oblasti M�ln�k.

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k

�ipsk� 648
27601 M�ln�k

tel.: 315 628 857

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k disponuje klasick�m plaveck�m baz�nem, pro mal� d�ti je zde p�ipraven d�tsk� baz�n. Baz�n je p�es l�to uzav�en.

v�ce informac� o Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k

Letn� koupali�t� M�ln�k

Kl�tern� 649
27601 M�ln�k

tel.: 315 624 281

Letn� koupali�t� M�ln�k nab�z� n�v�t�vn�k�m ve�ker� slu�by pro zp��jemn�n� hork�ch letn�ch dn�. Najdete zde dva baz�ny, z toho jeden plaveck�, druh� odpo�inkov� s tobog�nem a pro nejmen�� brouzdali�t�. Koupali�t� je otev�eno v p��pad� p��zniv�ho po�as� od kv�tna do srpna.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� M�ln�k

Letn� koupali�t� M�eno

Cinibulkova 372
27735 M�eno

tel.: 315 693 040

Letn� koupali�t� M�eno se nach�z� v are�lu M�stsk�ch l�zn� M�eno, kter� jsou ojedin�l�m architektonick�m d�lem ve stylu art d�co a pat�� mezi skvosty na�eho regionu. V roce 2007 oslavily 75 let od sv�ho vzniku. Jsou m�stem p��jemn�ho odpo�inku (voda ze skaln�ho pramene v�s zaru�en� p��jemn� zchlad� i v tom nejparn�j��m l�t�) a ob�asn�ch kulturn�ch akc�. Koupali�t� je otev�eno od 6.6.2009 do 31.8.2009.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� M�eno

Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou

V Luhu 1089
27801 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315726089

Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou V�m m��e nab�dnout plaveck� baz�n 25m (voda upravov�na chl�rem), d�tsk� baz�n (voda upravov�na mo�skou sol�), saunu, posilovnu. V letn�ch m�s�c�ch je m�sto kryt�ho baz�nu v provozu letn� koupali�t� ( Ke Koupali�ti 800, Kralupy nad Vltavou). Zde najdete baz�n pro plavce, baz�n pro neplavce s vodn�mi atrakcemi, tobog�nem a skluzavkou, d�tsk� brouzdali�t�, h�i�t� na pl�ov� volejbal, d�tsk� h�i�t�, restauraci...

v�ce informac� o Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou

Plaveck� baz�n Neratovice

n�m. Republiky 435
27711 Neratovice

tel.: 315 682 723

Plaveck� baz�n Neratovice V�m nab�z� baz�n pro plav�n�, d�tsk� baz�nek a dojezdov� baz�n tobog�nu ve tvaru ledvinky. Sou��st� plaveck�ho are�lu je tak� v��ivka. Celkov� kapacita �in� 180 osob.

v�ce informac� o Plaveck� baz�n Neratovice

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Plaveck� baz�n Kralupy nad Vltavou
m�sto: Kralupy nad Vltavou
p�id�no: 17.01.2014

Letn� koupali�t� M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 04.07.2012

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky