Koupali�t� N�chod

Seznam koupali�� a za��zen� poskytuj�c�ch mo�nost koup�n� a odpo�inek u vody v oblasti N�chod.

Jir�skovo koupali�t� N�chod

Kosteleck� 1174
54701 N�chod

tel.: 491 426 355

Jir�skovo koupali�t� N�chod bylo po rekonstrukci znovu otev�eno v roce 2007. Najdete zde plaveck� a d�tsk� baz�n a brouzdali�t� pro nejmen��. Sez�na b�� od 30. 5. do 31. 8.

v�ce informac� o Jir�skovo koupali�t� N�chod

Letn� koupali�t� Mezim�st�

Mezim�st�
54981 Mezim�st�

tel.: 603 301 244

Letn� koupali�t� Mezim�st� umo��uje ob�an�m p��jemn� pro�it� tepl�ch dn�. Koupali�t� nenab�z� jen �ty�i baz�ny s k�i���lov� �istou vodou, ale i tenisov� a volejbalov� kurt, stoln� tenis, st�nky s ob�erstven�m �i p�j�ov�n� slune�n�k�. P�es letn� dny jsou na parketu po��d�ny diskot�ky, z�bavy �i jin� r�zn� spole�ensk� akce. Koupali�t� proch�z� v roce 2009 rekonstrukc�, proto je mimo provoz.

v�ce informac� o Letn� koupali�t� Mezim�st�

Plaveck� baz�n N�chod

Pra�sk� 178
54701 N�chod

tel.: +420 491 427 624

Plaveck� baz�n N�chod disponuje dv�ma baz�ny s celkovou kapacitou 155 osob. Sez�na b�� od 1. z��� do 25. �ervna.

v�ce informac� o Plaveck� baz�n N�chod

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Plaveck� baz�n N�chod
m�sto: N�chod
p�id�no: 07.01.2013

Letn� koupali�t� Mezim�st�
m�sto: Mezim�st�
p�id�no: 02.07.2009

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky