Jir�skovo koupali�t� N�chod

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Jir�skovo koupali�t� N�chod bylo po rekonstrukci znovu otev�eno v roce 2007. Najdete zde plaveck� a d�tsk� baz�n a brouzdali�t� pro nejmen��. Sez�na b�� od 30. 5. do 31. 8.

Kontakty

Provozn� doba

Kosteleck� 1174
54701 N�chod

telefon: 491 426 355

web: Jir�skovo koupali�t� N�chod
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 19:00
�ter� 09:00 - 19:00
St�eda 09:00 - 19:00
�tvrtek 09:00 - 19:00
P�tek 09:00 - 19:00
Sobota 09:00 - 19:00
Ned�le 09:00 - 19:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

vstup do 15 hodin: d�ti 1 � 10 let - 40,- / 60,-
vstup od 15 do 17 hod: d�ti 1 � 10 let - 30,- / 50,-
vstup od 17 hodin: d�ti 1 � 10 let - 20,- / 40,-

Mo�nost zakoupen� vstupov�ch permanentek.
Osoby nevidom� a voz��k��i (v�etn� 1 osoby doprovodu) vstup zdarma.

Rozm�ry

50 x 25 m

Vlastn� parkov�n�

ANO

Dal�� slu�by

stoln� tenis
ku�eln�k
pl�ov� volejbal

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Aquapark Hora��ovice
m�sto: Hora��ovice
p�id�no: 13.09.2014

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 23.08.2014

Letn� koupali�t� V�penka Liberec
m�sto: Liberec
p�id�no: 01.08.2014

Letn� koupali�t� Kyjov
m�sto: Kyjov
p�id�no: 17.07.2014

Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha
m�sto: Praha-Liboc
p�id�no: 23.06.2014

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky