Letn� koupali�t� Kyjov

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Letn� koupali�t� Kyjov nab�z� 2 plaveck� baz�ny o d�lce 50 m, brouzdali�t�, kurt na pl�ov� volejbal, d�tsk� hern� prvky (houpa�ky,...) a 4 bufety s ob�erstven�m.

Kontakty

Provozn� doba

Mezivod�
69701 Kyjov

telefon: 608 193 437

emailov� adresa: [email protected]
web: Letn� koupali�t� Kyjov
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 21:00
�ter� 09:00 - 21:00
St�eda 09:00 - 21:00
�tvrtek 09:00 - 21:00
P�tek 09:00 - 21:00
Sobota 09:00 - 21:00
Ned�le 09:00 - 21:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

Dosp�lý colodenní - 35,-K�

D�tský celodenní - 20,-K�

Rodinné celodenní - 80,-K�

Dosp�lý ve�erní (po 19:00hod) - 20,-K�

D�tský ve�erní (po 19:00hod) - 10,-K�

ZTP - zdarma

Vlastn� parkov�n�

ANO

Dal�� slu�by

Parkovišt� p�ímo u koupališt�

Mo�nost hry beach volejbalu a ping pongu.

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Aquapark Hora��ovice
m�sto: Hora��ovice
p�id�no: 13.09.2014

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 23.08.2014

Letn� koupali�t� V�penka Liberec
m�sto: Liberec
p�id�no: 01.08.2014

Letn� koupali�t� Kyjov
m�sto: Kyjov
p�id�no: 17.07.2014

Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha
m�sto: Praha-Liboc
p�id�no: 23.06.2014

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky