Aquapark Hora��ovice

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Aquapark Hora��ovice nab�z� v cen� vstupn�ho celou �adu vodn�ch atrakc�, jako jsou 62 metr� dlouh� tobog�n, d�tsk� baz�nek se 2 skluzavkami, mas�n�mi tryskami pro d�ti a vodn� koloto�, perli�kov� l�ze�, um�l� vlnobit� a kulov� vodotrysk.

Kontakty

Provozn� doba

Sportovn� 1052
34101 Hora��ovice

telefon: 376 511 481

emailov� adresa: [email protected]
web: Aquapark Hora��ovice
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 21:00
�ter� 09:00 - 21:00
St�eda 09:00 - 21:00
�tvrtek 09:00 - 21:00
P�tek 09:00 - 21:00
Sobota 09:00 - 21:00
Ned�le 09:00 - 21:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

B�né vstupné
Dosp�lí:
1 hod: 50,–
2 hod: 75,–
3 hod: 100,–
4 hod: 125,–
5 hod: 150,–

D�ti 3-15 let, ZTP, d�chodci, studenti:
1 hod: 35,–
2 hod: 50,–
3 hod: 65,–
4 hod: 75,–
5 hod: 90,–

Zlev�né vstupné (Po - Pá mimo svátky a letní prázdniny)
Dosp�lí:
1 hod: 40,–
2 hod: 60,–
3 hod: 80,–
4 hod: 100,–
5 hod: 120,-

D�ti 3-15 let, ZTP, d�chodci, studenti:
1 hod: 30,–
2 hod: 45,–
3 hod: 60,–
4 hod: 70,–
5 hod: 85,–

po�izovací cena permanentky - 50 K�
kredit na permanentky od 100 K� a více
na ka�dý vstup z permanentky sleva 15%

Vlastn� parkov�n�

ANO

Dal�� slu�by

sauna
fitcentrum
horolezecká st�na
restaurace pizza na po�kání
v letních m�sících venkovní odpo�inková terasa Ú�asný

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

Aquapark Hora��ovice
m�sto: Hora��ovice
p�id�no: 13.09.2014

Kryt� plaveck� baz�n M�ln�k
m�sto: M�ln�k
p�id�no: 23.08.2014

Letn� koupali�t� V�penka Liberec
m�sto: Liberec
p�id�no: 01.08.2014

Letn� koupali�t� Kyjov
m�sto: Kyjov
p�id�no: 17.07.2014

Letn� koupali�t� Divok� ��rka Praha
m�sto: Praha-Liboc
p�id�no: 23.06.2014

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky