Kryt� baz�n T�inec

Zjistili jste, �e zde uveden� �daje nejsou aktu�ln�? Pomozte ostatn�m u�ivatel�m a potenci�ln�m n�v�t�vn�k�m koupali�t� a po�lete n�m aktu�ln� �daje. Nen� nutn� ��dn� registrace. Formul�� najdete zde.

Popis

Kryt� baz�n T�inec nab�z� �ty�i plaveck� dr�hy a relaxa�n� ��st ve kter� naleznete r�zn� chrli�e vody, mas�n� trysky, bublinkovou mas� s podvodn�m leh�tkem, vodn� mas�n� trysky chodidel a pro mal� d�ti je zde sob�k s vodotryskem.

Kontakty

Provozn� doba

Tyr�ova 275
73961 T�inec

telefon: 558 958 041

emailov� adresa: [email protected]
web: Kryt� baz�n T�inec
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 06:00 - 21:00 od 7:00 do 14:00 a
od 18:00 do 19:00 zav�eno
�ter� 06:00 - 21:00 od 8:00 do 14:00 a
od 18:00 do 19:00 zav�eno
St�eda 06:00 - 21:00 od 8:00 do 14:00 a
od 18:00 do 20:00 zav�eno
�tvrtek 14:00 - 21:00 od 18:00 do 19:00 zav�eno
P�tek 06:00 - 21:00 od 8:00 do 14:00 a
od 18:00 do 19:00 zav�eno
Sobota 06:00 - 21:00
Ned�le 06:00 - 21:00 od 12:30 do 14:30 zav�eno

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

dosp�lí 70,- K� / 1 hod.
d�ti od 3 do 15 let 50,- K� / 1 hod.
invalidní osoby 50,- K� / 1 hod.
d�chodci 50,- K� / 1 hod.
studenti do 26 let 50,- K� / 1 hod.

Vlastn� parkov�n�

NE

Dal�� slu�by

B�hem letních prázdnin bývá krytý bazén na 2-3 týdny uzav�en z d�vod� nutných ka�doro�ních oprav. Otevírací doba bazénu pro ve�ejnost se m��e �áste�n� m�nit. Prosíme proto naše zákazníky, aby sledovali naše oficiální webové stránky, kde je vše aktuáln� zve�ejn�no. Web - http://www.starstrinec.cz 

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

K tomuto koupali�ti nejsou k dispozici ��dn� obr�zky.

Obr�zky mohou p�id�vat pouze registrovan� u�ivatel�. Zaregistrujte se a po��dejte n�s emailem, abychom V�s ustavili spr�vcem tohoto za��zen�.

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

Dotaz
Vlo�eno: 2012-11-07 23:04:38 Autor: Timmis
Dobr� den , cht�l bych se zeptat kolik stoj� pernamentka, d�kuji
Ot�zka
Vlo�eno: 2011-11-08 06:37:06 Autor: Radek
Dobr� den, zaj�malo by m� kolik m��� plaveck� dr�ha na d�lku. D�kuji
odpov�d
Vlo�eno: 2011-06-23 10:21:45 Autor: [email protected]
POkud va�e d�t� um� ve 4 m�s�c�ch chodit tak samoz�ejm� mu�e.Vstup je pro deti do 3 let zdarma.
kojenci a bazen....
Vlo�eno: 2011-06-20 13:17:48 Autor: nikol
Dobry den, chtela bych se zeptat, jestli deti od 4 mesicu mohou chodit na bazen a jake je vstupne pro ne...dekuji predem za odpoved. N.T.
Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama.

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

M�stsk� l�zn� - plaveck� baz�n a sauna Nov� M�sto pod Smrkem
m�sto: Nov� M�sto pod Smrkem
p�id�no: 10.02.2013

Kryt� plaveck� baz�n ���r nad S�zavou
m�sto: ���r nad S�zavou
p�id�no: 15.01.2013

Hotel Ol�anka Praha
m�sto: Praha 3
p�id�no: 09.01.2013

Plaveck� baz�n N�chod
m�sto: N�chod
p�id�no: 07.01.2013

Letn� aquapark Koupelky Prost�jov
m�sto: Prost�jov
p�id�no: 26.11.2012

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky