Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek

Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek nab�z� sv�m n�v�t�vn�k�m hlavn� baz�n, kter� je konstruov�n jako rekrea�n� s mno�stv�m atrakc� (ob�� tobog�n, divok� �eka, vodn� chrli�e a d�la atd.). Pro nejmen�� n�v�t�vn�ky je p�ipraven d�tsk� nerezov� baz�n v samostatn� odhlu�n�n� z�n�.

Typ koupali�t�:

Aquapark

Kontakty

Provozn� doba

Nad p�ehradou 2290
73801 Fr�dek - M�stek

telefon: +420 558 638 754

emailov� adresa: [email protected]
web: Kryt� aquapark Ole�n� Fr�dek - M�stek
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 12:00 - 21:00
�ter� 10:00 - 21:00
St�eda 10:00 - 21:00
�tvrtek 10:00 - 21:00
P�tek 10:00 - 21:00
Sobota 09:00 - 21:00
Ned�le 09:00 - 21:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

Dosp�l�
Po - P�: 70,- (1 hod) / 110,- (2 hod)
So, Ne: 100,- (1 hod) / 160,- (2 hod)

D�ti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P a doprovod
Po - P�: 45,- (1 hod) / 85,- (2 hod)
So, Ne: 70,- (1 hod) / 130,- (2 hod)

doplatek za ka�d�ch zapo�at�ch 15 minut:
Po - P�: 10,-
So, Ne: 15,-

D�ti od 1 do 2 let v�etn� vstup zdarma.

Rozm�ry koupali�t�

28,5 x 18 m

Hloubka koupali�t�

1,1 - 1,25 m

Vlastn� parkov�n�

ANO

infra kabiny
parn� kabiny
finsk� sauna
restaurace pro such� i mokr� provoz
sol�rium

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

Obr�zky

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

L�zn� Zl�n
m�sto: Zl�n
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� baz�n Havl��k�v Brod
m�sto: Havl��k�v Brod
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� plaveck� baz�n ���r nad S�zavou
m�sto: ���r nad S�zavou
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� baz�n Nymburk
m�sto: Nymburk
p�id�no: 09.07.2009

Aquapark Koupelky Prost�jov
m�sto: Prost�jov
p�id�no: 09.07.2009

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky