Letn� koupali�t� T�inec

Letn� koupali�t� T�inec m� dva nerezov� baz�ny jeden d�tsk� a jeden velk� 50 m. Do d�tsk�ho baz�nu �st� tak� 60m tobog�n. V cel�m are�lu koupali�t� najdete mnoho st�nk� s ob�erstven�m a tak� mnoho zp�sob� sportovn�ho vy�it�.

Typ koupali�t�:

Um�l� venkovn� koupali�t�

Kontakty

Provozn� doba

Tyr�ova 275
73961 T�inec

telefon: 558 958 042/ kl. 47

web: Letn� koupali�t� T�inec
den otev�eno pozn�mka
Pond�l� 09:00 - 20:00
�ter� 09:00 - 20:00
St�eda 09:00 - 20:00
�tvrtek 09:00 - 20:00
P�tek 09:00 - 20:00
Sobota 09:00 - 20:00
Ned�le 09:00 - 20:00

Dopl�uj�c� informace a dal�� dostupn� slu�by, kter� jsou sou��st� koupali�t�

Ceny

Dosp�l�: 45,-K�/den
D�ti do 6 let: zdarma
d�ti od 6 do 18 let: 30,-K�/den
D�chodci, ZTP: 30,-K�/den
ZTP/P: zdarma
Studenti od 18 do 26 let: 30,-K�/den

Po 17 hodin�:
Dosp�l�: 35,-K�
D�ti do 6 let: zdarma
d�ti od 6 do 18 let: 25,-K�
D�chodci, ZTP: 25,-K�
ZTP/P: zdarma
Studenti od 18 do 26 let: 25,-K�

Vlastn� parkov�n�

NE

h�i�t� na nohejbal
ku�elky
badminton
stoln� tenis
petanque
tenisov� kurty
h�i�t� pro beach volejbal
vodn� nafukovac� fotbal.

Koupali�t� na map�

Obr�zky z koupali�t� a jeho prost�ed�

Obr�zky

Diskuze

P�idat koment��

Koment��e

K tomuto koupali�ti nejsou zat�m ��dn� koment��e.

Reklama

K dispozici nen� ��dn� reklama

Koupali�t�

Nejnov�j�� koupali�t� v katalogu:

L�zn� Zl�n
m�sto: Zl�n
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� baz�n Havl��k�v Brod
m�sto: Havl��k�v Brod
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� plaveck� baz�n ���r nad S�zavou
m�sto: ���r nad S�zavou
p�id�no: 09.07.2009

Kryt� baz�n Nymburk
m�sto: Nymburk
p�id�no: 09.07.2009

Aquapark Koupelky Prost�jov
m�sto: Prost�jov
p�id�no: 09.07.2009

�l�nky

V datab�zi nejsou �l�nky